Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.2 din 2012  
         
  Articol:   ORIENTALISMUL DE ACASĂ ŞI REPREZENTAREA ŢIGANULUI MUSIKANT ÎN SCRIERILE SAŞILOR TRANSILVĂNENI ÎN LUNGUL SECOL AL XIX-LEA / PROFESSING DOMESTIC ORIENTALISM. REPRESENTING THE GYPSY AS MUSIKANT IN THE TRANSYLVANIAN SAXONS’ WRITINGS OF THE LONG 19TH CENTURY.

Autori:  MARIAN ZĂLOAGĂ.
 
       
         
  Rezumat:  Orientalismul de acasă şi reprezentarea ţiganului Musikant în scrierile saşilor transilvăneni în lungul secol al XIX-lea. Deşi poate părea un import forţat, cercetarea ţiganilor în paradigma orientalismului este dublu fondată. O dată, e legitimă datorită originilor indiene ale ţiganilor enunţate exact la finele veacului XVIII şi amplu dezbătute pe parcursul secolului XIX în spaţiul german, apoi, datorită opticii occidentalilor de a privi zona transilvăneană ca un epicentru al ţigănimii europene. Acestea două subsumate se regăsesc ca piloni relevanţi pentru contribuţia particulară a germanilor la orientalism, ce a căpătat o expresie particulară fiindcă a fost determinată de lipsa imperiului colonial şi orientarea cercetării spre spaţiul est- european. În afirmaţiile legate de poziţionarea ţiganilor ca exponenţi ai primitivismului s-a făcut adesea pomenire despre implicarea lor în activităţile de nişă printre care şi cea de performer muzical. Discuţia nu e deloc irelevantă, ea fiind legată de ierarhii interne survenite în chiar structurile artei europene, ea însăşi în proces de transformare şi cu efect dincolo de graniţele pur estetice sau tehnice specifice. Efectele acestor mutaţii pot fi depistate în sfera discursului cultural european şi al saşilor deopotrivă. Acesta a fost infuzat de ideile herderiene, iar orientalismul de acasă, profesat faţă de muzicanţii ţigani, trădează acomodarea saşilor la un discurs frecventat în spaţiul central european germanofon.

Cuvinte-cheie: orientalismul de acasă, ţigani, saşi, muzică, stereotipii 

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă