Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.2 din 2005  
         
  Articol:   RECENZIE - DORU RADOSAV, CULTURĂ SI UMANISM ÎN BANAT (SECOLUL XVII), TIMISOARA: EDITURA DE VEST, 2003, 299 P.

Autori:  IONUŢ COSTEA.
 
       
         
  Rezumat:  Cartea profesorului Radosav aduce în atenţia cititorilor un subiect predilect de istoria culturii, dar abordarea temei se face într-un registru de investigare nunaţat. Aspectele specifice istoriei culturii umaniste (neo-umanismul secolului al XVII-lea), asumată si profesată de către românii din Banat în epoca de început a modernităţii, au fost contextualizate de autor dintr-o dublă perspectivă, socială si confesională. Dimensiunile istoriei culturale, în speţă ale culturii umaniste din Banat, din mediul românesc, s-au dezvoltat, sugerează autorul, într-o directă relaţionare cu evoluţia socială si confesională a acelei comunităţi. Mediul social care a livrat personalităţile culturale ale secolului al XVIIlea la românii din Banat a fost cel al nobilimii comitatense, al nobilimii mici si mijlocii prezente, într-o mare măsură, în spaţiul cvasi-urban din această zonă (Lugoj, Caransebes), care prin perpetuarea în oficiile civile si militare i-a impregnat acestei lumi o deschidere spre preocupările intelectuale. în altă ordine de idei, misionarismul calvin si cel al Reformei catolice au vizat o alfabetizare mai largă a grupurilor sociale. Pe baza acestor premise, de natură socială si confesională, se proiectează destinul cultural al personalităţilor integrate într-o procesualitate programatică, în sensul dezvoltării si afirmării culturii în limba română.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă