Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.2 din 2005  
         
  Articol:   RECENZIE - ADRIAN ANDREI RUSU, CASTELAREA CARPATICĂ. FORTIFICAŢII SI CETĂŢI DIN TRANSILVANIA SI TERITORIILE îNVECINATE (SEC. XIII-XIV), CLUJ-NAPOCA: EDITURA MEGA, 2005, 654 P. SI UN CD-ROM.

Autori:  OVIDIU PECICAN.
 
       
         
  Rezumat:  După două decenii de asteptare activă, care i-au prilejuit nu numai schimbarea radicală a contextului social-politic al cercetării, ci si lecturi odinioară interzise, săpături arheologice abundente, reflecţii mereu reluate si contacte cu alţi specialisti, Adrian Andrei Rusu îşi publică, în sfârsit, teza de doctorat de odinioară sub titlul de Castelarea carpatică. Fortificaţii si cetăţi din Transilvania si teritoriile învecinate (sec. XIII - XIV). Strădania perseverentă a autorului se lasă descifrată la fiecare pagină, referinţele abundând, problematica etalându-se generos cu deschideri noi, uneori surprinzătoare, si într-o notă de efervescenţă polemică mai cu toată lumea (de la clasici si somităţi la colegi de generaţie ori mai tineri). Masivul volum beneficiază de o prezentare grafică excelentă, iar abordarea savant-monografică l-a condus la dimensiunile fizice care susţin, până la urmă, celelalte dimensiuni, parametrii calitativi care îi conferă anvergura.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă