Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.1-2 din 2008  
         
  Articol:   POLITICA RELIGIOASĂ A PRINCIPILOR REFORMAŢI.

Autori:  EDIT SZEGEDI.
 
       
         
  Rezumat:  Politica religioasă a principilor reformaţi. Politica religioasă, aflată la întâlnirea dintre teologie şi politică, a principilor reformaţi ca dealtfel al întregii epoci a Principatului, este unul dintre subiectele tratate adeseori de istoriografia transilvanologică. Succesele parţiale nu pot însă compensa perspectiva fragmentată asupra subiectului şi nici perpetuarea nestingherită a unor clişee pe care istoricii, deşi ar avea mijloacele necesare, nu le mai verifică. În studiul de faţă este abordată o faţetă mai puţin discutată a acestei politici şi anume politica faţă de cele două biserici protestante ne-calvine, cea unitariană şi cea luterană. Dacă politica faţă de biserica unitariană a prezentat un oarecare interes, reînnoit în ultimul timp datorită orientării interesului istoricilor faţă de urmaşii spirituali ai lui Francisc David, în schimb interesul pentru istoria bisericii luterane din Transilvania suferă de un dezinteres de-a dreptul patologic din partea istoricilor şi teologilor: singura sinteză care abordează şi secolul al XVII-lea are peste 80 de ani. Propria încercare de a umple acest gol se referă în primul rând la Braşov şi Ţara Bârsei. Ceea ce lipseşte însă este o tratare comparativă a politicii princiare faţă de cele două biserici.

Cuvinte-cheie: Confesionalizare, Politică religioasă, Transilvania, Epocă Modernă Timpurie, Europa Centrală şi Răsăriteană
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă