Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.1-2 din 2000  
         
  Articol:   RECENZII - ANDREAS FREYBERGER, RELATARE ISTORICĂ DESPRE UNIREA BISERICII ROMÂNEŞTI CU BISERICA ROMEI. VERSIUNE ROMÂNEASCĂ ŞI STUDIU INTRODUCTIV DE IOAN CHINDRIŞ, EDITURA CLUSIUM, CLUJ-NAPOCA, 1996, 156 P. + IL.

Autori:  NICOLAE EDROIU.
 
       
         
  Rezumat:  În contextul aniversării a 300 de ani de la Unirea bisericească a românilor transilvăneni cu Biserica Romei, a fost tipărit la Editura Clusium din Cluj-Napoca, prin îngrijirea dr. Ioan Chindriş, cercetător ştiinţific principal I la Institutul de Istorie din Cluj-Napoca, textul manuscrisului lui Andreas Freyberger intitulat Historica Relatio unionis walachicae cum Romana Ecclesia factae a. 1701 eorumque, quae in unionis negotio subsecuta sunt usque ad novembrem anni 1702di. Lucrarea ca atare, datorată iezuitului silezian A. Freyberger, constituie prima încercare de istorie a unirii bisericeşti a românilor cu Roma, de unde şi marea ei importanţă. Este elaborată de un intelectual care observă atent evenimentele ce se petreceau în Transilvania în primii ani după 1700, este martor ocular la acestea. L-a însoţit pe iezuitul Carol Neurautter în misiunea lui aici, şi redactează lucrarea cu menţionatul titlu probabil sub impresia morţii acestuia în octombrie 1702.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă