Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.1 din 2015  
         
  Articol:   DOMNII ȘI INFLUENȚA LOR ASUPRA DOMENIILOR BOIEREȘTI DIN ȚARA ROMÂNEASCĂ ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVI-LEA / RULERS AND THEIR INFLUENCE ON THE BOYARS’ LANDED ESTATES IN WALLACHIA DURING THE SECOND HALF OF THE 16TH CENTURY.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Domnii și influența lor asupra domeniilor boierești din Țara Românească în a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Studiul de față își propune să surprindă căile prin care boierimea din Țara Românească și-a extins domeniul în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, o perioadă dominată de schimbări interne și externe care au afectat atît viața politică, cît și cea socială. Țara Românească traversează o perioadă de accentuată instabilitate politică, ilustrată de domniile scurte. În același timp, un domeniu extins reprezenta pentru un boier prestigiu, un statut care putea fi reflectat de bisericile pe care le-a fondat. Însă, extinderea sau dimpotrivă pierderea unor proprietăți a fost foarte mult influențată de relațiile boierimii cu domnia. De aceea, studiul de față încearcă să răspundă la cîteva întrebări: Cum au reușit boierii sa achiziționeze sate? Cum au folosit aceste proprietăți? Care au fost perioadele în care boierii au cîștigat sau au pierdut sate?

Cuvinte cheie: domeniu nobiliar, strategii politice, prestigiu, îmbogățire, sărăcie
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă