Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.1 din 2015  
         
  Articol:   INFORMAŢII REFERITOARE LA CIRCULAŢIA MONETARĂ ÎN COMITATUL MARAMUREŞ ÎN PERIOADA SECOLELOR XIV-XV / INFORMATION CONCERNING CURRENCY CIRCULATION IN MARAMUREŞ COUNTY DURING THE 14TH-15TH CENTURIES.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Informaţii referitoare la circulaţia monetară în comitatul Maramureş în perioada secolelor XIV-XV. Prezentul studiu analizează prin intermediul istoriei sociale şi economice acele cazuri în care monedele erau prezente în viaţa elitelor sociale maramureşene. Astfel, au fost investigate documentele edite care privesc situaţia economică a comitatului Maramureş în secolele al XIV-lea şi al XV-lea. Datorită particularităţilor spaţiului geografic al comitatului Maramureş, studiul îşi propune să identifice caracteristicile circulaţiei monetare într-o microzonă a comitatului Maramureş situată la sud-est de rîul Tisa. Analiza evidenţiază şase situaţii din viaţa cotidiană în care monedele sunt prezente: zălogirea şi vânzarea pământurilor, jaful, plata amenzilor şi cheltuielilor de judecată, tezaurizarea banilor şi a bunurilor, răscumpărarea preţului sângelui pentru omor, înţelegeri sau plata unor obligaţii sau a unor pagube. Pe baza acestei analize s-a putut observa o asemănare cu situaţii existente în alte regiuni ale regatului maghiar, dar s-au şiputut reliefa modalităţile prin care societatea maramureşeană a adoptat nu doar instituţiile regatului, ci şi sistemul monetar reflectat de circulaţia banilor.

Cuvinte cheie: comitatul Maramureş, istorie socială, monede, nobilime, circulaţie monetară, micro-istorie
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă