Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.1 din 2015  
         
  Articol:   ACELE ULTIME ZILE... REFLECŢII PE MARGINEA UNUI TEXT APOCALIPTIC DIN TRANSILVANIA SECOLULUI AL XVIII-LEA / THOSE LAST DAYS... REFLECTIONS UPON AN APOCALYPTICAL TEXT FROM 18TH CENTURY TRANSYLVANIA.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Acele ultime zile... Reflecţii pe marginea unui text apocaliptic din Transilvania secolului al XVIII-lea. În Transilvania secolului al XVIII-lea literatura apocrifă se bucură de o circulaţie dinamică, iar textele vehiculate se caracterizează prin varietate: una a scrierilor în sine, alta a temelor pe care ele glisează. Sfârşitul, atât în înţelesul său imediat, ca moarte, cât şi ca sfârşit al lumii, revine mereu. Acesta devine o temă majoră a unui text inedit provenind dintr-un miscelaneu, copiat la 1761 – cel mai probabil în zona nord-vestică a Transilvaniei –, intitulat: Istoriia pentru naşterea lui Antihrist şi pentru perirea lui şi pentru judeţul lui Hristos. Drept urmare studiul de faţă propune o analiză asupra conţinutului său, iar, prin raportare la manuscrisul din care face parte, o integrare în discuţia mai largă asupra literaturii apocaliptice. Studierea lui se justifică din perspectiva faptului că fiecare astfel de manuscris vorbeşte despre un orizont specific de aşteptare pe care copiştii urmăresc să-l satisfacă, în timp ce însemnările marginale pot oferi informaţii despre receptarea lui, aşadar despre intenţionalitatea unui produs cultural şi despre impactul acestuia. De asemenea, imaginea lui Antihrist şi povestea legată de venirea sa au fost destul de puţin aprofundate în cercetările româneşti asupra apocrifelor. Care sunt secvenţele textului? Ce alte scrieri, canonice sau nu, cuprind pasaje similare? Ce elemente particulare pot fi identificate? Care sunt celelalte texte cuprinse în acelaşi miscelaneu şi cum se articulează ele într-un discurs unitar? Sunt întrebări ce conduc spre observaţii preliminare asupra acestei surse inedite şi care îşi găsesc răspunsuri în această lucrare.

Cuvinte cheie: apocrife, miscelaneu, Antihrist, Viziunea lui Daniel, discurs moralizator
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă