Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.1 din 2015  
         
  Articol:   DESPRE IDENTIFICAREA SPAŢIALĂ A FRANCISCANILOR DIN BRNO ŞI JIHLAVA ÎN EVUL MEDIU TÎRZIU. ANALIZA LEGĂTURII FRANCISCANILOR CU STRATURILE SOCIALE SĂRACE ÎN LUMINA REGISTRELOR DE IMPOZITE / THE QUESTION OF THE SPATIAL IDENTIFICATION OF THE BRNO AND JIHLAVA FRANCISCANS IN THE LATE MIDDLE AGES IN CONNECTION WITH THE POORER SOCIAL STRATA BASED ON THE STUDY OF TAXATION RECORDS.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Despre identificarea spaţială a franciscanilor din Brno şi Jihlava în Evul Mediu tîrziu. Analiza legăturii franciscanilor cu straturile sociale sărace în lumina registrelor de impozite A fost deseori invocat în cercetarea referitoare la topografia ordinelor mendicante faptul că franciscanii au preferat să-şi construiască conventurile în apropierea zidurilor oraşelor şi/sau a porţilor de intrare în oraşe datorită proximităţii săracilor care locuiau în aceste zone urbane. Prezentul articol îşi propune să investigheze conexiunea existentă între localizarea a două conventuri franciscane din Moravia în ariile locuite de săraci şi identificarea lor spaţială cu straturile sărace ale orăşenimii din apropierea conventurilor lor în intervalul cronologic cuprins între secolele XIV şi XV. Acest aspect va fi analizat din perspectiva cercetărilor asupra topografiei sociale care a caracterizat oraşele elveţiene în Evul Mediu tîrziu. Supravieţuirea registrelor de impozite ale oraşelor Brno şi Jihlava permite o atare analiză asupra conventurilor franciscane şi a legăturilor lor cu populaţia săracă a acestor două oraşe. Pentru Brno vor fi analizate rejstříky městské sbírky (registrele din colecţiile oraşului) şi bĕrní knihy (registrele de impozite), insistînd asupra perioadei cuprinse între anii 1345-1365. Datorită faptului că pentru Jihlava nu au supravieţuit decît rejstříky městské sbírky, analiza acestei categorii de surse se va concentra asupra perioadei 1425-1442.

Cuvinte cheie: conventuri franciscane, categorii sociale sărace, registre de impozite, topografie socială, Brno, Jihlava
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă