Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.1 din 2013  
         
  Articol:   DE LA CUTUMĂ LA LEGEA SCRISĂ. REGLEMENTĂRILE AGRARE ŞI CONSTRUCŢIA STATULUI ÎN ŢARA ROMÂNEASCĂ, 1740 – 1800 / FROM LOCAL CUSTOM TO WRITTEN LAW. AGRARIAN REGULATIONS AND STATE MAKING IN WALLACHIA 1740-1800.

Autori:  MIHAI OLARU.
 
       
         
  Rezumat:  Reglementarea relaţiilor agrare a fost tratată în istoriografia română mai ales ca un capitol de istorie economică, impactul acestei reglementări asupra dezvoltării infrastructurale a statului fiind ignorat. Studiu de faţă o consideră drept o manifestare a dezvoltării statului, deschizând astfel drumul pentru reconsiderarea statului şi a puterii statale în Ţara Româneasca a secolului al XVIII-lea. Articolul argumentează că, prin reglementarea relaţiilor dintre stăpânii de moşii şi clăcaşi printr-un text legal scris, statul îşi extinde capacitatea administrativă şi îşi constituie aparenta neutralitate în raport cu diferitele grupuri din societate. Empiric, articolul se bazează pe documente care ilustrează folosirea reglementărilor agrare de după 1740 în rezolvarea litigiilor dintre stăpâni şi clăcaşi. Teoretic, articolul se inspiră din revizuirea culturalistă a teoriilor despre stat şi afirmă că statul nu este doar un asamblaj instituţional, ci şi un set de practici prin care puterea sa este naturalizată.

Cuvinte cheie: reglementare agrară, formarea statului, lege, putere infrastructurală, putere simbolică.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă