Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA ARTIUM - Ediţia nr.1 din 2022  
         
  Articol:   LA BEATISSIMA VERGINE DEL CARMINE – ICOANA MIRACULOASĂ A BISERICII CATOLICE DE PELERINAJ DE LA MARIA-RADNA / LA BEATISSIMA VERGINE DEL CARMINE ‒ L’ICONA MIRACOLOSA DELLA CHIESA CATTOLICA DI PELEGRINAGGIO DI MARIA-RADNA.

Autori:  NICOLAE SABĂU.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbhistart.2022.01
Published Online: 2022-12-30
Published Print: 2022-12-30
pp. 5-46

VIEW PDF

FULL PDF

La Beatissima Vergine del Carmine – icoana miraculoasă a Bisericii catolice de pelerinaj de la Maria-Radna. Articolul de față reprezintă un demers științific al unei comuniuni între cercetarea istorică-documentară, iconologică și iconografică a temei. Studierea Sfintelor icoane făcătoare de minuni din Transilvania, din ținuturile maramureșene, bihorene și bănățene a făcut și face parte din programul de cercetare al autorului de mai bine de cinci decenii, adăugându-se bibliografiei extrem de bogate referitoare la icoanele miraculoase aflate în bisericile din Moldova și Muntenia, menționate de cercetătorul clujean. În preambul, cititorul va cunoaște istoria documentară dar și aceea legendară a fondării mănăstirii franciscane Maria-Radna începând cu anul 1327, în epoca regelui Carol Robert de Anjou, viețuirea, realizările și avatarurile acestui așezământ monahal, construcțiile succesive, edificarea capelei în anul 1520, distrugerile lăcașului în perioada ocupației otomane (1551), refacerile bisericii datorate unor credincioși generoși și înzestrarea ei cu icoana Fecioarei cu Pruncul, mai exact, potrivit epigrafului din partea inferioară, LA BEATISSIMA VERGINE DEL CARMINE, minunat dar al vârstnicului bosniac Georg Viriĉonosa (Virchonossa) din anul 1668. Momentul de marcare și de remarcare a miracolului este anul 1695, când mica biserică a fost jefuită și incendiată, unica piesă salvată de sub ruine și de sub cenușă fiind icoana Maicii Domnului. Momentul acesta legendar a fost urmat de o altă întâmplare miraculoasă aceea a pedepsirii vizirului profanator al lăcașului prin blocarea calului său a cărui copită a fost prinsă într-un fragment de piatră (Urma copitei). Actul al treilea al scenariului legendar povestește despre o nouă incendiere a capelei francis¬cane de turcii și judecata divină, aceea de purtare a flăcărilor mistuitoare spre tabăra otomană de peste Mureș, la Lipova. Vestea acestor întâmplări miraculoase s-a răspândit cu repeziciune, de atunci încolo credincioșii venind în pelerinaj, nu doar din zonele învecinate, ci chiar de la mari depărtări, pentru închinăciune și rugă în fața icoanei Maicii Domnului, icoana făcătoare de minuni, căreia i se vor atribui vindecările miraculoase ale unor pelerini bolnavi, însănătoșiri ce au fost înscrise în evidența bisericii începând cu anul 1707. În continuare, cronica așezământului religios consemnează lucrări de refacere a lăcașului (1722-1727), deschiderea unui șantier de ridicare a noii biserici (24 iunie 1734), edificarea aripii nordice și aceea sud-vestică a mănăstirii (1743-1747), așezarea pietrei de temelie a unui lăcaș de cult monumental, în 7 iunie 1756, în ziua de Rusalii, în prezența Prepozitului mare a Capitlului Catedral din Cenad, cu reședința la Timișoara, Clemente Rossi, a Consilierului bănățean Iacob Salbek și a starețului mănăstirii, Ieronim Bocsin. Construcțiile conduse de Karol Vogel vor fi încheiate în 1767, an în care a fost sfințită biserica de Episcopul de Cenad, Anton Engel, cu acel prilej fiind așezată la altarul principal icoana La Beatissima Vergine del Carmine, placată cu ornamente din argint, aur, perle și pietre prețioase datorate maestrului vienez Joseph Moser. Mijlocul secolului al XIX-lea marchează epilogul montării mobilierului liturgic compus din opt altare închinate unor sfinți patroni [Sfânta Inimă a lui Iisus și Sfânta Inimă a Mariei (1824); Sf. Francisc de Assisi (1805) și Sf. Ana (1822); Logodna Fecioarei (1781), operă a pictorului Academiei Regale și Imperiale, Franz Wagenschön; Sf. Anton de Padova (1762), creație a maestrului Ferdinand Schiestl autor și al frescei din sanctuar; Botezul Mântuitorului (sfârșitul sec. XVIII.) și Sf. Ioan Nepomuk (1723)]. Icoana miraculoasă a bisericii din Radna a fost elaborată în atelierul Remondini din Bassano del Grappa, după mijlocul secolului al XVII-lea, făcând parte dintr-o amplă producție de gravuri religioase populare solicitate de piața artistică a vremii. Lucrarea pe hârtie de dimensiunile 477 x 705 mm o reprezintă în câmpul central pe Fecioara Maria cu prucul Iisus în brațe (Hodighitria), într-o originală îmbinare iconografică a modelelor Eleousa și Glykophilousa. Xilogravura marchează evidenta legătură a mesajului iconografic și iconologic cu istoria cultului veșmântului liturgic (lo scapolare) din textele liturgice medievale și premoderne, precum și cu imaginea, cu scena din registrul inferior, o reprezentare vizuală a acelui privilegio Sabatino, mai exact promisiunea pentru cei care vor îmbrăca acel „scapolare” de a fi eliberați din Purgatoriu în prima sâmbătă după moartea lor (pe flancuri, îngerii salvatori extrag din locul cuprins de flăcări, sufletele și corpurile purtătoare de scapolare). Dintre lucrările de referință la temă, pentru înțelegerea, deslușirea și istoria imaginii, pentru iconografia tradițională a Madonei del Carmelo (sau prin mijlocire spaniolă del Carmine), pentru originea/istoria sărbătorii, pentru comemorările solemne, pentru sărbătoarea veșmântului scapolare, pentru sărbătoarea în afara Ordinului carmelitan și sărbătorirea în cadrul Bisericii Universale, autorul prezintă în traducere din limba italiană un text inedit în literatura română de specialitate, cartea lui P. Albino del Bambino Gesù, Lo Scapolare della Madonna del Carmine, Ed. Ancora, Milano, 1957. O detaliată analiză compozițională și iconografică a fost focalizată pe cele 14 ex-voto-uri care încadrează icoana La Beatissima Vergine del Carmine. Grație tehnicii fotografice moderne prin amplificarea, prin mărirea dimensiunii lor, a fost „citită” istoria și povestea acestor miracole. Deasupra Maicii Domnului: 1. Molti dormendo colti sotto alla/ ruina della casa nescono viui (Deși mulți dorm sub ruina casei, ei rămân vii). 2. Sommergendosi la naue, fà voto/, vn pesce ottura e si saluano (Deși nava se scufundă, face jurământ, un pește umple ruptura și nava se salvează). 3. Vn putto stato 3. giorni nel fiume,/ fà voto Pad(re), e Mad(re), e la pesca viuo. (Un copilaș a stat trei zie în fluviu, făcând jurământ tatăl și mama, îl pescuiesc viu). 4. Vno ferito grauemente, getato in/ mare fa voto e si libera (Un grav rănit este aruncat în mare, face jurământ și se eliberează). 5. Vn figliuolo gettato in pozzo, eco/-perto di sassi dopo 8. die caua viuo (Un fiu aruncat în puț și acoperit de pietre e găsit viu după opt zile). 6. L’an(no). 1050 (= 1500) portandosi quest imag(ine)/. À Roma v(n) strop Risanato la segue (În anul 1050 (= 1500) purtând această imagine la Roma un schilod se însănătoșește). În partea dreaptă a Maicii Domnului (stânga privitorului): 7. Da altiss(ima). Finestra vn fu-/ giendo dall incendio d’une/ casa fà voto alla M(adonna), e si sal(vano) . (De la înălțimea ferestrei unei case un fugar de incendiu face jurământ Maicii Domnului și reușește să se salveze). 8. Cadendo vno da vn altissi-/ma pianta inuoca la Ma-/donna del Carmine, e non/ riceue male alcuno. (Căzând unul de pe un copac înalt, invocă pe Madonna del Carmine și este salvat de rău). 9. Vn ferito con 30 ferite a que-/sta B(eata). V(ergine) del Carmine/ ricore e si risana. (Un rănit cu 30 de răni cere ajutor Sfintei Fecioare del Carmine și se însănătoșește). 10. Essendo sententiato vno al-/la forcha viene dalla Beata/ Vergine liberato. (Unul fiind condamnat la ridicarea în furci este eliberat de Sfânta Fecioară). În partea stângă a Maicii Domnului (dreapta privitorului): 11. Carlo Cassa di Verona/ da Barbare gente in prigiona-/te fà voto e si libera. (Carlo Cassa din Verona prins de Barbari în prizonierat se închină și este eliberat). 12. Vn Cieco fà voto alla Glo-/riosa Maria del Carmine, e impetra il ve-/dere) . (Un orb se închină glorioasei Fecioare Maria del Carmine și își recapătă vederea). 13. Vn padre Troua viuo il figlio./ chegli era stato da vn nemi(-)co vciso e sepolto. (Un tată își găsește fiul viu care a fost ucis și îngropat de un inamic). 14. Giostrando à vn principe,/ viene passata la coscia fà voto, e si sana. (În turnir un principe e străpuns în coapsă, face jurământ și se însănătoșește). Cercetarea noastră învederează faptul că xilografia bisericii din Radna reprezintă una dintre realizările mai elaborate ale acelei La Stamperia Remondini, productivă între anii 1657-1861. Afirmația se bazează pe comparația cu alte stampe având reprezentări la temă, între care o gravură a bulino (gravură cu dăltița, 233 x 167 mm) unde Madonna del Carmine este încadrată de zece scene ilustrând miracolele Sf. Maria și o a doua variantă datorată tipografiei Remondini, datată 1830, o xilografie colorată cu epigraful „B. V. DEL CARMINE CO’MIRACOLI”, unde în cele zece scene rândute pe laturile lucrării au fost reluate o parte dintre secvențele miraculoase ale icoanei bisericii din Radna.

Cuvinte-cheie: mănăstirea Maria-Radna, icoana miraculoasă, La Madonna del Carmine, ex-voto-uri, Ordinul franciscan, Ordinul Carmelitan, veșmântul liturgic (lo scapolare), La Stamperia Remondini, xilogravuri religioase populare
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă