Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA GEOGRAPHIA - Ediţia nr.1 din 2008  
         
  Articol:   MEMORIA DOCUMENTELOR.

Autori:  GRIGOR P. POP.
 
       
         
  Rezumat:  Titlul demersului de faţă, preluat din lucrarea „Gh. Racoviţă , Ana-Maria Stan, Memoria documentelor. Cooperarea franco-română la Universitatea din Cluj, oglindită în arhiva lui Emil Racoviţă, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca (318 p. + 8 p. de Reproduceri în facsimil)”, asupra căreia procedăm în însemnările ce urmează, ne-a prilejuit, pe de o parte, să subliniem strădania şi meritul deosebit al celor doi autori de a aduce la lumină unele dintre semnificativele documente ale strălucitului savant Emil Racoviţă (1868-1947), corespunzătoare perioadei 1920-1944, iar pe de alta să arătăm însemnatul rol avut de eminentul dascăl universitar şi întemeietor de ştiinţă (Biospeologia) în preocuparea neostoită privitoare la asigurarea cu personal didactic şi de cercetare de înaltă valoare didactică şi ştiinţifică a Institutului de Geografie a Universităţii din Cluj, încă din întâii ani de la începuturile sale pe meleagurile româneşti ale Transilvaniei (1919). În ceea ce priveşte prima problemă, fără a intra într-o analiză prea detaliată (aceasta cu scopul de a lăsa loc şi altora dintre noi pentru a se apleca asupra bogatului material documentar pus la îndemâna cititorilor), este de apreciat ştiinţa şi travaliul depus de către dr. Gh. Racoviţă şi dr. Ana-Maria Stan de valorificare prin tipărire a unui important volum de documente (scrisori, telegrame, adrese, rapoarte, contracte sau convenţii, articole de ziar etc.) privind cooperarea franco-română la Universitatea din Cluj, oglindită în arhiva lui Emil Racoviţă.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă