Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EPHEMERIDES - Ediţia nr.2 din 2010  
         
  Articol:   STUDIU PRELIMINAR AL GENURILOR MEDIA PRINT. ÎN CĂUTARE DE CRITERII PENTRU O TIPOLOGIE OPERAŢIONALĂ / PRÉLIMINAIRES À UNE ÉTUDE DES GENRES DE LA PRESSE ÉCRITE. À LA RECHERCHE DE CRITERES POUR UNE TYPOLOGIE OPERATIONNELLE.

Autori:  LIGIA STELA FLOREA, ANDRA TEODORA CATARIG.
 
       
         
  Rezumat:  

Preliminaries to a Study of the Genera of the Print Media. Towards some Criteria for an Operational Typology. This paper presents the theoretical background and working hypotheses that constitute the starting point of a study on the genera of French and Romanian general-interest press. Based on research conducted by the French School of Discourse Analysis and on communicative and linguistic analysis of journalistic text, we start by approaching the difficulty of defining the print media genus and of setting up a unitary typology. We subsequently put forward the idea of complementarity between the pragmatic–discoursive perspective and the textual and enunciative one, in choosing pertinent criteria for the study of print media. In the end, we suggest a draft of operational typology useful for the analysis of generic construction of media events. We also present some examples of cross-cultural variations and introduce the definitional criteria of media genus.

 

Keywords: media discourse, print media, communication journalism, journalistic genus, definitional criteria, typology, cross-cultural variations

Mots-clés : discours médiatique, presse écrite, journalisme de communication, genre journalistique, critères de définition, typologie, variations interculturelles

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă