Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EPHEMERIDES - Ediţia nr.2 din 2006  
         
  Articol:   JÜRGEN HABERMAS – ETICA DISCURSULUI.

Autori:  ŞTEFAN MELANCU.
 
       
         
  Rezumat:  Jürgen Habermas este, fără îndoială, unul dintre filosofii cei mai reprezentativi din gândirea actuală, un adevărat punct de reper pentru dezbaterea filosofică a prezentului, iar etica discursului pe care o întemeiază se constituie într-una din abordările cele mai impozante ale filosofiei morale actuale. Impozantă, în sensul în care reinteroghează o întreagă arie filosofică – de la moştenirea neokantiană şi neohegeliană, până la manifestările actuale ale postructuralismului, neoaristotelismului şi neopragmatismului; impozantă în ideea în care repune în discuţie repere ce ţin de istoria modernităţii, teorii ale societăţii, ale psihologiei şi ale dreptului deopotrivă; impozantă, în acelaşi timp, prin energicele conceptualizări formulate în configurarea problematicii morale actuale – de la chestiunile de fondare a normelor la procedurile argumentative privind alegerile axiologice, de la problematica limbajului şi pragmatica acestuia la principiul autocomprenhesiunii şi, în cele din urmă, la arhitectura unei etici fondate pe principiile cognitivismului şi universalismului, singura capabilă, în viziunea lui Habermas, să facă faţă provocărilor complexe ale lumii actuale. Complexitatea acestei abordări impune însă, credem, mai întâi desfăşurarea principalelor repere privind opera filosofică a lui Jürgen Habermas.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă