Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.4 din 2019  
         
  Articol:   PERIODIZAREA ÎN BLOC ÎN PATINAJUL VITEZĂ: EFECTUL A 4 SĂPTĂMÂNI DE FORȚĂ ASUPRA FORȚEI ȘI PUTERII MAXIME LA JUNIORI / BLOCK PERIODIZATION IN SPEED SKATING: EFFECT OF 4 WEEKS ON MAXIMUM FORCE AND POWER IN JUNIORS.

Autori:  STEF RALUCA DOINA, GROSU EMILIA FLORINA.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbeag.64(4).32

Published Online: 2019-12-30
Published Print: 2019-12-30
pp. 77-90

VIEW PDF

FULL PDF

Introducere: Periodizarea în bloc revine în atenția specialiștilor din domeniu datorita eficienței demonstrate în ultimii ani cu implicații semnificative pentru optimizarea programului de pregătire prin îmbunătățirea metodologiei utilizate. Obiective: Scopul acestui studiu a fost să investigheze efectul periodizării în bloc a programului de forță prin combinarea antrenamentului de forță tradițional cu exerciții pliometrice și modificările induse asupra forței și puterii maxime și media acesteia, la nivelul trenului inferior, la patinatorii de viteză juniori. Material și metode: Doisprezece subiecți au participat în acest studiu, experiment (PB) (n = 6) 17.51 ± 1.1 ani (1) periodizare în bloc, cu accent pe dezvoltarea alternativă a forței și puterii și (C) (n = 6) 17.89 ± 1.8 ani, (2) periodizare liniară, cu accent pe dezvoltarea simultană a forței și puterii. Rezultate: Acestea indică o creștere semnificativă a greutății totale ridicate (P = 0.04), la testul (1RM) în timpul unei semi-genuflexiuni cu bara în spate pentru ambele grupe testate (PB = 19.6%; C = 10,4%), cu o diferență semnificativă între cele două. Pentru media puterii testate la proba săritura în înălțime, s-a observat o diferență semnificativă între perioada pre și post testare (P = 0.02), unde grupul (PB) a avut o creștere cu +25.3% și (C) o scădere cu -15.7%. Concluzii: Studiul prezent sugerează faptul că periodizarea în bloc a antrenamentului de forță induce adaptări superioare la nivelul celor trei variabile studiate respectiv forță și putere maximă și mediei acesteia la grupul experiment comparabil cu grupul control care au urmat o periodizare liniară, în ciuda volumului și intensității similare.

Cuvinte cheie: 1RM, săritura în înălțime, putere maximă, forță maximă.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă