Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.3 din 2014  
         
  Articol:   JOCURI DE MIŞCARE APLICATE LA COPII CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE / APPLIED MOVEMENT GAMES FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL REQUIREMENTS.

Autori:  MARIA-DANIELA MACRA-OŞORHEAN.
 
       
         
  Rezumat:  VIEW PDF: APPLIED MOVEMENT GAMES FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL REQUIREMENTS

Jocuri de mişcare aplicate la copii cu cerinţe educative speciale. Jocul de mişcare, ca mijloc al activităţii fizice, reprezintă o formă complexă de mişcare, care datorită unor caracteristici de formă, conţinut şi efecte, este folosit din cea mai fragedă vârstă. Multitudinea sarcinilor jocului de mişcare impune o ordonare a jocurilor pe baza unor criterii, unele legate de forma jocului, altele de conţinutul jocului, altele de efectivul de joc sau de anotimpul în care se practică. Jocul este un mijloc eficient şi suficient pentru realizarea sarcinilor educaţiei morale a copilului, contribuind la dezvoltarea stăpânirii de sine, autocontrolului, spiritului de independenţă, disciplinei conştiente, perseverenţei, precum şi a multor altor calităţi de voinţă şi trăsături de caracter. Jocurile de mişcare la copii cu cerinţe educative sunt eficiente atât în atingerea progreselor pe plan motric cât şi în dezvoltarea abilităţilor de comunicare. Activităţile, ce cuprind jocuri de mişcare pot fi aplicate şi altor subiecţi, la orice vârstă. În măsura în care acestea înregistrează rezultate remarcabile, pot fi diversificate prin creşterea gradului de complexitate a activităţilor. 

Cuvinte cheie: joc, jocuri de mişcare, motricitate.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă