Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.2 din 2022  
         
  Articol:   O PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA OPORTUNITĂȚILOR OFERITE DE AVANSUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI / AN OVERVIEW OF THE OPPORTUNITIES OFFERED BY THE ADVANCEMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS.

Autori:  RADU-TIBERIU ȘERBAN, ALIN MARIUS BACIU.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbeag.67(2).17

Received 2022 May 16; Revised 2022 June 14; Accepted 2022 June 28; Available online 2022 June 30; Available print 2022 August 30.
pp. 117-125

VIEW PDF

FULL PDF

Abstract: O privire de ansamblu asupra oportunităților oferite de avansul tehnologiei informației și comunicațiilor în domeniul educației fizice și sportului. Introducere. Odată cu izbucnirea pandemiei de COVID-19, cauzată de noul coronavirus, au apărut provocări majore în privința desfășurării procesului didactic și a antrenamentelor sportive. Pentru o parte dintre acestea, soluția a fost oferită de tehnologiile hardware și software existente deja, iar acest lucru a creat noi contexte educaționale, precum și oportunități de adaptare și evoluție a procesului didactic și de antrenament. Obiective. Identificarea în literatura de specialitate a unor principii, direcții și recomandări în privința implementării tehnologiei în procesul educațional și de antrenament. Metode. În realizarea acestei lucrări s-a folosit metoda studiului literaturii de specialitate, folosind informații publicate în bazele de date internaționale. Rezultate. Literatura de specialitate oferă o cantitate mare de studii pe tema educației asistate de instrumentele tehnologiei informației și a comunicațiilor, fiind disponibile exemple de succes din practica de specialitate. Concluzii. În încorporarea tehnologiei în educație trebuie avute în vedere provocările și obiectivele educației curente înainte de a decide cum pot fi utilizate instrumentele din tehnologia informației și a comunicării la atingerea acestora. Contextul educațional s-a adaptat vremurilor actuale, profesorii devin ghizi și designeri ai situațiilor de învățare unde tehnologia este o unealtă care trebuie folosită cu măiestrie de către aceștia.

Key words: educație fizică, sport, tehnologia informației.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă