Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA DRAMATICA - Ediţia nr.2 din 2017  
         
  Articol:   THE CORONATION OF “THE ACCOMPANYING COMRADE” SICĂ ALEXANDRESCU – A CASE STUDY.

Autori:  MIRUNA RUNCAN.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbdrama.2017.2.05

Published Online: 2017-10-31
Published Print: 2017-10-31

pp. 87-113

VIEW PDF: THE CORONATION OF “THE ACCOMPANYING COMRADE” SICĂ ALEXANDRESCU

Have “People’s Artists” been famous artists, plain “nomenklatura” representatives in the artistic milieu or just “accompanying comrades”? What were the characteristics of the mechanism producing these “people’s artists” in the first years after the concept had been imported from the USSR? What are, in this context, the specificities of the Romanian theatre environment? Who are the people selected to become “distinguished artists”, “State Prize Laureate”, “Emeritus Masters of art” or “People’s artists” – and what justifies this hierarchy? Clearly, some of the members of the first generation of communist “theatre heroes” were truly artists who had earned a certain fame even before the Second World War. Others, however, had not – or they had earned an entirely different kind of status and fame in the artistic milieu. We shall try to uncover at least a part of the mechanism for selecting/producing “state artists”, by means of a case study focusing on possibly the most illustrative character for the stated theme: theatre director Sică Alexandrescu. With this in view, we used previous files of personal research concerning the political, ideologic and aesthetic debates in the first decades of the communist regime, we revisited archives, journal and cultural magazines collections and, of course, we revisited the articles and books written by the famous theatre director himself.

Keywords: Theatre Directing, Romanian Theatre, Theatre History, Cultural Policies.

References

Alexandrescu, Sică. “Drumul Teatrului Nostru E Bun [Our Theatre Is on a Good Path].” Teatrul, no. 11 (1958).
Alexandrescu, Sică. “Să Fim Mai Optimişti! [Let Us Be More Optimistic!].” Contemporanul, September 7, 1956.
Alexandrescu, Sică. Cu Teatrul Românesc Peste Hotare [Taking Romanian Theatre Abroad] . Bucharest: Editura Meridiane, 1968.
Alexandrescu, Sică. General La Patru Ani [A General at Four Years Old] . Bucharest: Editura pentru literatură, 1969.
Alexandrescu, Sică. Caragiale În Timpul Nostru [Caragiale in Our Time] . Bucharest: Editura pentru literatură, 1962.
Alexandrescu, Sică. Tovarăşul Meu de Drum, Tutunul [My Journey Companion, the Tobacco] . Bucharest: Editura Eminescu, 1973.
Alexandrescu, Sică. Un Drum În Teatru [A Way in Theatre] . Bucharest: Editura Eminescu, 1980.
Alexandrescu, Sică. Caiete de Regie Pentru O Scrisoare Pierdută, O Noapte Furtunoasă, D’ale Carnavalului [Directing Notebooks for A Lost Letter, A Stormy Night and The Carnival] . Bucharest: Editura pentru literatură, 1956.
Alexandrescu, Sică. Caiet de Regie Pentru O Scrisoare Pierdută [Directing Notebooks for A Lost Letter] . Bucharest: Editura pentru literatură şi artă, 1953.
Alterescu, Simion. “Îndrăsneală Şi... Încă Ceva [Daring And... Something Else].” Contemporanul, May 4, 1956.
Alterescu, Simion, Anca Viorica Costa-Foru, Olga Flegont, and Ion Cazaban, eds. Istoria Teatrului În România - Vol. 3 [A History of Theatre in Romania - Third Volume] . Bucharest: Editura Academiei RSR, 1973.
Barbu, Nicolae. Momente Din Istoria Teatrului Românesc [Moments from the Romanian Theatre History] . Bucharest: Editura Eminescu, 1977.
Bâtfoi, Dorin-Liviu. Aşa S-a Născut Omu Nou [And so Was Born the New Man] . Bucharest: Editura Compania, 2012.
Carandino, Nicolae. Teatrul Aşa Cum L-Am Văzut [Theatre as I Saw It] . Bucharest: Editura Eminescu, 1986.
Comarnescu, Petru. Ion Sava. Bucharest: Editura Meridiane, 1966.
Doinaş, Ştefan Augustin. “Argumentele Unui Optimist [The Arguments of an Optimist].” Teatrul, no. 7 (July 1957).
Eftimiu, Victor. “Regizorul Şi Textul [The Stage Director and the Text].” Contemporanul, April 13, 1956.
Ellis, Andrew, ed. Socialist Realisms: Soviet Painting 1920–1970. Milano: Skira, 2012.
George, Rafael. “Regizorii Tineri, Presa Şi Altele... [Young Directors, Press and Other Matters...].” Contemporanul, April 6, 1956.
Iorda, Marin. “Câteva Aspecte Concrete Ale Muncii Regizorului [Some Concrete Aspects of the Stage Director’s Work].” Contemporanul, May 18, 1956.
Loghin, Dem G. “Arta Regiei Nu a Rămas În Urma Artei Actoriceşti [The Directing Art Has Not Remained behind the Acting Profession].” Contemporanul, August 22, 1956.
Maliţa, Liviu. Cenzura În Teatru. Documente. 1948-1989 [Censorship in Theatre. Documents. 1948-1989] . Cluj-Napoca: Editura Efes, 2006.
Mally, Lynn. “Autonomous Theater and the Origins of Socialist Realism: The 1932 Olympiad of Autonomous Art.” Russian Review 52, no. 2 (April 1993): 198. https://doi.org/10.2307/131343.
Massof, Ioan. Teatrul Românesc [The Romanian Theatre] . Bucharest: Editura Minerva, 1981.
Massoff, Ioan. Teatrul Românesc. Vol. 5: Teatrul Românesc În Perioada 1913-1925. Bucharest: Editura Minerva, 1974.
Măciucă, Constantin. Teatrul Şi Teatrele [The Theatre and the Theatres]. Bucharest: Editura Eminescu, 1978.
Paraschivescu, Constantin. Teatrul Sică Alexandrescu, Braşov. Monografie [Sica Alexandrescu Theatre. A Monography] . Braşov: Teatrul Sică Alexandrescu, 2014.
Popa, Victor Ion. Scrieri Despre Teatru [Writings on Theatre] . Bucharest: Editura Meridiane, 1968.
Popescu, Radu. “Răzvan Şi Vidra de B. P. Haşdeu.” România Liberă, February 25, 1967.
Raicu, Mihail. “Meşteşugari Şi Artişti [Artisans and Artists].” Contemporanul, March 16, 1956.
Rădulescu, Ermil. “Masă Rotundă Cu Actorii Tineri [A Round Table with the Young Actors].” Astra, February 1969.
Runcan, Miruna. Teatralizarea Şi Reteatralizarea În România. 1920-1960 [The Theatricalisation and Re-Theatricalisation in Romania] . Second ed. Bucharest: Editura Liternet, 2012.
Runcan, Miruna. Modelul Teatral Românesc [The Romanian Model of Theatre] . Bucharest: UNITEXT, 2000.
Sava, Ion. Teatralitatea Teatrului [The Theatricality of Theatre] . Bucharest: Editura Eminescu, 1981.
Sava, Valerian. Istoria Critică a Filmului Românesc Contemporan - Vol. 1 [The Critical History of Contemporary Romanian Cinema - Volume 1] . Bucharest: Editura Meridiane, 1999.
Stanislavski, K.S. Munca Actorului Cu Sine Însuşi [The Work of the Actor with Himself] . Bucharest: Editura Cartea Rusă, 1953.
Stanislavski, K.S. Viaţa Mea În Artă [My Life in Art] . Bucharest: Editura Cartea Rusă, 1951.
Şahighian, Ion. “Problema Regiei Într-Un Punct Critic [The Issue of Directing at a Critical Point].” Contemporanul, April 20, 1956.
Vartic, Ion, ed. Caragiale În Vremea Lui. Procesul Tovarăşului Camil [Caragiale in His Time, The Case against Comrade Camil] . Bucharest: Fundaţia Culturală Camil Petrescu / Teatrul Azi, 2014.
Vartic, Ion. Radu Stanca, Poezie Şi Teatru [Radu Stanca – Poetry and Drama] . Bucharest: Editura Albatros, 1978.
Vasile, Cristian. Literatura Şi Artele În Romania Comunistă. 1945-1953 [The Literature and the Arts in Romania under Commuism. 1945-1953] . Bucharest: Humanitas, 2010.
Vasile, Cristian. Politicile Culturale Comuniste În Timpul Regimului Gheorghiu-Dej [The Cultural Policies in Communism under the Gheorghiu-Dej Regime] . Bucharest: Humanitas, 2011.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă