Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA DRAMATICA - Ediţia nr.1 din 2017  
         
  Articol:   IMAGINATION AND EMPATHY: COALESCENCE, TRANSFER AND EMBODIMENT.

Autori:  CAMELIA CURUŢIU-ZOICAŞ.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: https://doi.org/10.24193/subbdrama.2017.1.10

VIEW PDF: IMAGINATION AND EMPATHY: COALESCENCE, TRANSFER AND EMBODIMENT

Empathy calls for the ability to transform another’s attitudes by a perceptive, cognitive and affective transposition. By its extraordinary capacity of generating images, of vitalizing performances and of turning them into certainties and beliefs, by its distorting quality (ensuring and enabling both the selection and joining of images that belong to the subject’s previous experience and the generation of new images that are not matched in actual reality), the actor’s imagination creates and projects in front of the spectator fictional, fantastic realities, which go beyond the perceptible reality, which provide alternatives to reality, by defying the borders of verisimilitude and by exploring not only the possible, but also the impossible.

Keywords: imagination, empathy, fiction, transfer, identification, belief, quasi-emotion, acting verisimilitude.

References:

Allen, R.T. “The reality of Reponses to fiction.” British Journal of Aesthetics (26/1986): 64-68.
Băleanu, Andrei, and Dragnea, Doina. The Actor between Truth and Fiction. Bucureşti: Meridiane, 1984.
Bács, Miklós. Propeedeutica limbajului teatral nonverbal în arta actorului. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujană, 2012.
Caluschi, Mariana. “Empathy, Social Life Implications.” Social Psychology I (course guidelines). Iași.
Caroll, Noel. The Philosophy of Horror; or Paradoxes of the Heart. New York: Routledge, 1990.
Cohen, Robert. Puterea interpretarii scenice. Introducere în Arta Actorului. Translated by Anca Măniuțiu and Eugen Wohl. Cluj-Napoca: Casa Cărtii de Știință, 2007.
Delacroix, Henri. Psihologia artei, Eseu aupra activităţii artistice. Translated by Victor Ivanovici and Virgil Mazilescu. Bucureşti: Meridiane, 1983.
Doggett, Tyler, and Andy Egan. “Wanting Things You Don’t Want: The case for an Imaginative Analogue of Desire.” Philosophers’ Imprint 7 (9/2007).
Szabo Gendler, Tamar. “Alief and Belief.” The Journal of Philosophy Inc. no. 105, (10/2008).
Szabo Gendler, Tamar, and Karson Kovakovich. “Genuine Rational Fictional Emotions.” In Contemporary Debates in Aesthetics and the Philosophy of Art, (Malden, MA: Blackwell, 2005).
Szabo Gendler, Tamar. “Imagination.” Stanford Encyclopedia of Philosophy. First published Mon Mar 14, 2011. http://plato.stanford.edu/entries/imagination/.
Lamarque, Peter. “How Can We Fear and Pity Fictions?.” British Journal of Aesthetics (21.4/ 1981): 291-304.
Marcus, Stroe. Empatie și personalitate. București: Atos, 1997.
Neacșu, Gheorghe. Tanspunere și expresivitate scenică. București: Editura Academiei RSR, 1971.
Pavel, Toma. Lumi ficţionale. Bucureşti: Ed. Minerva, 1992
Sartre, Jean Paul. Imaginaţia. Translated by Narcisa Şerbănescu. Oradea: Aion, 1997.
Sartre, Jean Paul. Psihologia emoției. Translated by Leonard Gavriliu. București: Univers encicopedic Gold, 2010.
Scharper, Eva. “Fiction and the Suspension of Disbelief”, The British Journal of Aesthetics 18 (1/1978): 31-44.
Smith, Murray. “Film Spectatorship and the Institution of Fiction”. Journal of aesthetics and Art Criticism 53 (2/1995): 113-1277
Stanislavski, Konstantin. Munca Actorului cu sine însuși. Bucharest: Editura de Stat pentru Literatră și Artă, 1955.
Stich, Stephen, and Nicolas Shaun. “A cognitive theory of pretence.” New Brunswick Cognition - Elsevier Science 74, (2000): 115-147.
Vîgotski, L.S. Psihologia artei. Translated by Inna Cristea. București: Univers, 1973.
Walton, Kendall. Mimesis as Make-Believe: On the Foundations of the Representational Arts, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990.
Zlate, Mielu. Psihologia mecanismelor cognitive. Iași: Polirom, 1999.

Published Online: 2017-03-17
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă