Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA BIOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2004  
         
  Articol:   SUPRAFAMILIA PENTATOMOIDEA (INSECTA, HETEROPTERA) ĪN ĪMPREJURIMILE LOCALITĂŢII BURU (JUD. CLUJ, ROMĀNIA).

Autori:  PAUL-VASILE BELDEAN.
 
       
         
  Rezumat:  The suprafamily P e n t a t o m o i d e a (I n s e c t a, H e t e r o p t e r a) in the environs of Buru locality (Cluj county, Romania). In the studied area, the biological material was collected from 5 ecosistems: mixed forest, hay field with medium humidity, hay field with high humidity, riverside coppice and roadside vegetation. There were collected at least 9 samples of each collecting points. We revealed a number of 189 Pentatomoidea, belonging to 22 species, 15 genera and three family. The majority of the species (19) and individuals (147) belongs to the family Pentatomidae. Most of the species (15) live in the hay field with medium humidity and less of the species (5) live in the riverside coppice. The highest values of the relative abundance were shown by Dolycoris baccarum in the mixed forest, Eurygaster maura in the riverside coppice, and Eurydema oleraceum in the hay field with medium humidity, the hay field with high humidity and the roadside vegetation. The highest diversity had been recorded īn the hay field with medium humidity, and the highest equitability in the riverside coppice. A proportion of 63.64% of the species are polyphagous. From all of the species 40.9% belong to the Palearctic Region.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă