Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA BIOLOGIA - Ediţia nr.2 din 2000  
         
  Articol:   RECENZIE - INGINERIE GENETICă.

Autori:  MIHAIL DRĂGAN-BULARDA.
 
       
         
  Rezumat:  Autorul, care este profesor de micro-biologie la Universitatea Ovidius din Cons-tanţa, specialist n genetică microbiană, pre-zintă o lucrare de mare interes ce se consti-tuie ntr-un adevărat ndreptar, fiind expuse ntr-o manieră integratoare "bazele teoretice şi practice ale tehnologiei ADN recombi-nant". Lucrarea include 15 secţiuni, de ntin-dere diferită, care practic acoperă toate as-pectele legate de tema aleasă. După o intro-ducere este prezentat n mod documentat conceptul de clonare, iar apoi sunt tratate particularităţile fundamentale privind siste-mul de clonare. Urmează o secţiune mai bogată n date ştiinţifice intitulată "Vectori de clonare". Se insistă n primul rnd asupra plasmidelor, fiind foarte amănunţit tratate o serie de aspecte cum ar fi: clasificarea, structura moleculară, replicarea şi originea acestora. Se continuă cu elementele genetice transpozabile şi vectorii utilizaţi n tehno-logia ADN recombinant.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă