Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA BIOETHICA - Ediţia nr.2 din 2012  
         
  Articol:   DEFINIŢII, PRINCIPII ŞI FUNDAMENTE ALE BIOETICII CONTEMPORANE.

Autori:  MARIA ALUAȘ.
 
       
         
  Rezumat:  Datorită progreselor extraordinare ale știinţei și ale tehnologiilor asupra vieţii, pentru prima oară în istorie, omul începe să aibă controlul proceselor biologice. Bioetica face o analiză etică a consecinţelor aduse de aceste progrese în viaţa oamenilor. Se naște astfel o nouă și vastă arie de reflecţie interdisciplinară unde se întâlnesc biologia, medicina, filosofia, dreptul, teologia, economia, psihologia, ecologia. Înafară de a reflecta și a ne interoga cu privire la problemele aduse de biotehnologii, suntem chemaţi să decidem care sunt practicile, disponibile în zilele noastre, considerate a fi, din punct de vedere etic, licite și admisibile pe terenul intervenţiei legislative. Prima problemă care se pune este aceea de a identifica cine trebuie să decidă. Este evident faptul că medicii nu pot fi lăsaţi să facă tot ceea ce este, din punct de vedere tehnic, posibil pentru modificarea proceselor tehnologice. Dar când este vorba de a stabili ce este, din punctul de vedere etic, licit sau admisibil, voinţa politică a legislativului poate fi sensibilă la diferite poziţii exprimate, fie a bisericilor, fie a societăţii civile și prin urmare poate adopta soluţii diferite, cu privire la aceleași probleme, conform orientării culturale prevalentă în diferite state, la un anume moment istoric. În acest articol vom prezenta câteva cazuri cunoscute care au stat la baza reflecţiei de tip bioetic, care au creat au avut ecou şi au dus la consecinţe în plan bioetic și juridic.

Cuvinte cheie:Bioetică, Tehnoștiinţe, Pluralism etic

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă