Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA BIOETHICA - Ediţia nr.2 din 2012  
         
  Articol:   ECHITATEA ÎN SĂNĂTATE.

Autori:  ADINA REBELEANU, DANIELA ȘOITU.
 
       
         
  Rezumat:  Conceptul de echitate în sănătate este strâns legat de cel de justiţie socială, dar şi de condiţii sociale şi drepturile omului. Inevitabil, discuţia despre echitate în sănătate aduce în dezbatere şi inegalităţile în sănătate. În demersul de conceptualizare a echităţii în sănătate am inventariat atât eforturile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii de a defini echitatea în sănătate, respectiv de a elabora strategiile acţionale care pot atenua inechităţile existente, contribuind la promovarea echităţii în sănătate, precum şi o serie de articole pe care le considerăm de referinţă pentru operaţionalizarea acestui concept multidimesional. Sintetizând literatura inventariată, echitatea în sănătate reprezintă un concept etic bazat pe principul distribuţiei sociale, strâns legat de drepturile omului, ce presupune oportunităţi egale de avea o stare de sănătate bună. Distribuţia resurselor în scopul egalizării rezultatelor în sănătate pentru grupurile defavorizate, accesul egal la servicii de sănătate, servicii de îngrijire adecvate nevoilor de sănătate şi aceeaşi calitatea a îngrijirilor de sănătate sunt alte repere în definirea echităţii în sănătate.

Cuvinte cheie:Justiţie socială, Echitate în sănătate, Acces la servicii de sănătate, Politica de sănătate, Acţiune

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă