Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA BIOETHICA - Ediţia nr.1-2 din 2016  
         
  Articol:   STUDIU DE CAZ PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ȘI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ PENTRU POSTUL DE MECANIC AUTO DIN CADRUL UNEI INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII.

Autori:  TOTH (MIHĂILĂ) P. NICOLETA-VOICHIŢA, MARIAN BORZAN.
 
       
         
  Rezumat:  Studiu de caz privind evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru postul de mecanic auto din cadrul unei intreprinderi mici si mijlocii. Una dintre cerințele legale privind sănătatea și securitatea în muncă este ca angajatorul să identifice și să evalueze riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru toate locurile de muncă existente în organizație. Scopul evaluării riscurilor este ca angajatorul să ia măsurile tehnice, organizatorice, igienico-sanitare și masuri de altă natura în vederea prevenirii accidentelor de muncă și îmbolnăvire profesionale la locurile de muncă organizate de către angajator.Metoda de evaluare a riscurilor profesionale, utilizată ȋn cadrul acestei lucrări, este o metodă implementată la INCDPM București , începând cu anul 2006, fiind o metodă de succes în ceea ce privește prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale. In prezenta lucrare s-a efectuat un studiu de caz prin implementarea metodologiei menţionate într-un service auto, la locul de muncă „mecanic auto”, nivelul de risc global calculat fiind egal cu 3,175. S-au identificat un număr total de 26 factori de risc dintre care 5 factori de risc depăşesc, ca nivel parţial, limita maxim admisă. Pentru riscurile care au depășit nivelul risc s-au propus măsuri de eliminare sau diminuare a efectelor acestora.

Cuvinte-cheie: sănătate și securitate în muncă, factori de risc, nivel de risc, evaluare risc, măsuri propuse, INCDPM.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă