Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA BIOETHICA - Ediţia nr.1 din 2012  
         
  Articol:   ATITUDINI FAŢĂ DE EUTANASIE ÎN FUNCŢIE DE RELIGIOZITATEA ŞI AFILIEREA RELIGIOASĂ DECLARATĂ, LA STUDENŢII MEDICINIŞTI DIN CLUJ-NAPOCA.

Autori:  IUSTIN LUPU, IOAN ZANC, MIHAI LUPU.
 
       
         
  Rezumat:  Atitudini faţă de eutanasie în funcţie de religiozitatea şi afilierea religioasă declarată, la studenţii medicinişti din Cluj-Napoca. Introducere. Eutanasia şi suicidul asistat medical sunt două dintre cele mai intens dezbătute probleme ale bioeticii contemporane, fiind întrecute doar de problematica avortului. Câteva precizări conceptuale se impun, întrucât la nivelul bunului simţ persistă confuzia între eutanasie şi suicidul asistat medical care sunt considerate uneori ca fiind sinonime. Autorii acestui articol arată care este poziţia viitorilor medici, care studiază la Cluj-Napoca, faţă de eutanasie şi suicidul asistat medical, în funcţie de apartenenţa lor religioasă declarată şi gradul de religiozitate. Obiective. Scopul principal al studiului este punerea în lumină a relaţiei dintre eutanasie şi suicidul medical, pe de o parte şi afilierea religioasă şi religiozitatea studenţilor români şi străini din anul I Medicină generală şi Medicină dentară. În mod specific, am testat ipoteza efectului religiozităţii subiecţilor în descurajarea acordului acestora cu practicarea eutanasiei şi suicidului asistat medical la viitorii medici. Subiecţi şi metode. Am luat în studiu un eşantion de 192 studenţi, dintre care de la Medicină generală 130 (68%) şi Medicină dentară 62 (32%), români 62 (32%), de la secţia franceză 60 (31%) şi de la secţia engleză 70 studenţi (37%). După afilierea religioasă a subiecţilor aceştia sunt în majoritate ortodocşi (53, 27,6%), Romano-catolici (34, 17,71%), atei (29, 15,1%), Islamici (27, 14,06%) şi liber-cugetători (24, 12,5%). Pe acest eşantion am aplicat chestionarul Euthan. Elaborat de primul autor, care are 17 itemi cotaţi pe o scară de tip Likert, cu cinci dimensiuni sau scale; scala acordului cu eutanasia la pacienţii terminali, scala acordului cu practicarea suicidului asistat medical la pacienţii terminali, scala barierelor normative în calea eutanasiei, scala rolului îngrijirilor paliative în descurajarea eutanasiei şi scala atitudinilor personale faţă de eutanasie în cazul membrilor de familie şi al propriei persoane. Rezultate. Acordul cu practicarea eutanasiei şi a suicidului asistat medical este mai puternic la subiecţii cu grade reduse de religiozitate, iar un acord mai redus am constatat la studenţii de religie ortodoxă şi islamică. În acelaşi timp, ateii şi liberii cugetători au raportat cele mai puternice atitudinii pozitive faţă de eutanasie şi suicidul asistat medical. Studenţii străini au manifestat o atitudine pozitivă mai marcată faţă de eutanasie şi suicidul asistat medical în comparaţie cu studenţii români. Concluzii. Subiecţii adepţi ai eutanasiei şi suicidului asistat medical au raportat nivele reduse ale religiozităţii practice şi spirituale, confirmând astfel ipotaza centrală a studiului nostru. În general, nivelele ridicate de religiozitate exercită o influenţă protectivă faţă de aprobarea practicării eutanasiei şi suicidului asistat medical în rândul studenţilor de la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca. Pe plan practic, recomandăm susţinerea şi ameliorarea atitudinilor pozitive faţă de religie la studenţii medicinişti, pentru a-şi împlini vocaţia de salvare a vieţii şi promovare a sănătăţii.

Cuvinte cheie: Eutanasia, suicidul asistat medical, Afiliere religioasă, Religiozitate, Studenţi la medicină.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă